Křížové cesty Šluknovska

Dne 21. 10. 2011 jsme se s paní učitelkou Krejčovou vydali do Šluknova, abychom zmapovali historické a sakrální památky Šluknova, Království a Jiříkova. Každý ze studentů si k předem zadanému objektu připravil krátký referát, který prezentoval při zastávce u daného objektu. První zastávka byla u Šluknovského zámku a poté jsme se přesunuli ke kostelu sv. Václava. Potom jsme pokračovali na náměstí, kde jsme zastavili u empírové kašny, sloupu Nejsvětější trojice a secesní budovy domu kultury. Návštěvu ve Šluknově jsme zakončili prohlídkou křížové cesty. Následně jsme se pěšky vydali do nedalekého Království navštívit zdejší křížovou cestu. Naší poslední zastávkou bylo město Jiříkov. Na hlavní silnici, po které jsme šli ze Šluknova do Jiříkova, jsme cestou zaměřili a nafotili několik křížků. V Jiříkově jsme začali zastávkou u barokního sousoší (sv. Karla Boromejského, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána). Pak jsme se vydali k nedalekému kostelu sv. Jiří, kde jsme si prohlédli křížovou cestu, postavenou podél bývalé hřbitovní zdi, nacházející se kolem kostela. Projekt navazoval na přednášku o křížových cestách, kterou jsme vyslechli v městském divadle. Bylo velice zajímavé prohlídnout si památky ,o kterých jsme na přednášce slyšeli.

Miroslav a Jiří Vančurov