Křížové cesty Šluknovska

Dne 12.12 2011 se na naší škole konal další projektový den. Cílem našeho projektu bylo zmapovat všechny historické a sakrální památky na trase Lobendava – Velký Šenov. Paní učitelka Krejčová každému zadala úkol, zjistit co nejvíce informací o daném objektu či místě, které se po cestě nachází. Jeli jsme tedy autobusem do Lobendavy a naše první zastávka byla na Anenském vrchu, kde se nachází křížová cesta, kterou jsme si prošli a prohlédli.  Od naší spolužačky jsme se dozvěděli, že křížová cesta byla postavena mezi lety 1775 – 1777 a mnoho dalších informací. Naše cesta pokračovala po zelené turistické trase. Další zastávkou byly Vlčí prameny. Přímo k pramenům jsme nešli, ale viděli jsme krásná jezírka a zatopené lomy. Po cestě jsme se také dozvěděli informace o Ječném vrchu. Na naší trase jsme nafotili a zaměřili několik křížků. Naše poslední zastávka byla ve Velkém Šenově, kde jsme navštívili kostel svatého Bartoloměje, okolo něhož se nachází hřbitov s několika náhrobky. Před kostelem je socha Raněný z roku 1929 od Ferdinanda Opitze. Spolu s mohutným podstavcem představuje památník obětem 1. světové války. Poté, co jsme si kostel prohlédli, jsme se vydali na křížovou cestu, která se nachází nedaleko náměstí.