Kurz Německého jazyka pro dospělé

Od října se na Gymnáziu ve Varnsdorfu rozběhl kurz německého jazyka pro dospělé. Již čtvrtým rokem zjišťují vyučující němčiny, že lidé stále cítí potřebu zdokonalovat se v cizích řečech. Bezmála 40 účastníků kurzu rozdělených do dvou hodinu a půl dlouhých bloků se schází každé pondělí v půl páté, respektive v 6 hodin. Mnozí se učí německy od úplného začátku, jiní oprašují své znalosti z dob studií, ať už proto, aby porozuměli svým sousedům za hranicemi města nebo vědí, že v dnešní době je „in“ umět více cizích řečí než jen všudypřítomnou angličtinu. Někteří si chtějí učením se cizího jazyka procvičovat paměť a nebo berou scházení se na kurzu jako příjemnou společenskou událost.

Mgr. Kateřina Loubková