Leibnizovy schůzky 2

S koncem školního roku skončily i Leibnizovy schůzky. S limitami, derivacemi ani integrály však nekončíme. Neboť od příštího roku zavádíme do oktávy infinitezimální počet sloužící jako příprava na vysokou školu. Uklidním odpůrce matematiky, je to jen pro zájemce, nikoli pro celou třídu.

Abych nezapomněla vysvětlit důvod vzniku názvu těchto schůzek (což jsem v pololetí slíbila).  Gottfried Wilhelm Leibniz (také Leibnitz) byl německý filosof, historik, právník, vědec, diplomat a matematik. Spolupodílel se spolu s Isaacem Newtonem na vytvoření formule (věty) na výpočet určitého integrálu.

Mgr. Jana Paulosová