Lepší vzdělávání

Obyčejná škola, obyčejná třída a v ní 30 dětí, a pro ně má učitel 45 minut. Aby jim vysvětlil probíranou látku, aby jim prozradil kousky, které poznal o životě a aby měl vůbec šanci svoje žáky poznat.

Když se to tak všechno spočítá, vyjde jeden a půl minuty na jednoho človíčka. A on chce poznání, porozumění a ještě víc, aby mu někdo věnoval chvilku svého času. Co je možné během takové doby stihnout? Má vůbec učitel šanci poznat, jaké mají jeho žáci potřeby, co by se rádi dozvěděli, nebo co je trápí?

Určitě je nutný i pohled z druhé strany: Jak dobře znají děti své učitele a chápou jejich práci, dokáží vnímat jejich únavu, tolerovat omyly? A právě výzkumný a vzdělávací projekt „Lepší vzdělávání“ se snaží tu ostrou hranici mezi učitelským a studentským světem vymazat. Jeho cílem je posílit vztahy nejen mezi pedagogy a studenty, ale i mezi studenty navzájem.