Lidice - minulost a současnost

Dnešní projektový den byl na téma Lidice. Nejprve jsme předvedli naše připravené referáty, které jsme už měli předem zadané, například na téma: geografická poloha Lidic, osudy lidí, Lidice v různých obdobích (před válkou, za války, po válce, současnost), památník Lidice, Ležáky apod. Poté jsme shlédli stejnojmenný film, což byla pro mnohé z nás  premiéra. Po skončení filmu měl každý za úkol říct svůj pocit, který v něm film zanechal, ale s obtížemi jsme dali dohromady sotva pár vět, jelikož nebylo zcela možné popsat své pocity z příběhu, který u mnohých vyvolal spoustu otázek a zneklidňujících pocitů. Ke konci jsme každý dostali za úkol dokončit ještě pár dodatečným drobností, jako je například vypracovat praktické testy, eseje, recenze na film, nebo zachytit svoje pocity. Podle nás byl tento projekt jeden z nejzajímavějších. Materiály a další informace najdete na cibule.bgvprojekt.cz

B. Růžičková, L. Faltová