Matematická olympiáda

Každoročně se setkávají začátkem dubna úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády v Děčíně. V tuto dobu už měří své síly  na okresní úrovni, kde se sejdou žáci ze škol  bývalého okresu Děčín. Jde o kategorie Z6 (6.třída + prima), Z7 ( 7.třída + sekunda), Z8 ( 8.třída + tercie).Ve středu 6.4.2011 odjeli do Děčína i studenti naší školy.V kategirii Z6 se stal úspěšným řešitelem Pavel Beneš a obsadil krásné 3. místo. K tomuto úspěchu mu gratulujeme a přejeme mu další úspěchy v matematice a jejich soutěžích. Zárověň bych chtěla poděkovat i ostatním,kteří si rádi zasoutěží a odjeli si vyzkoušet své síly s Pavlem.

Kamila Málková