Matematická olympiáda 2012

Dne 11. 04. 2012 jsme jeli na Okresní kolo matematické olympiády v Děčíně. Jelo nás celkem 6, 3 zástupci z primy (Matěj Navrátil, Kamila Mimrová, Dominika Průšová) a 3 ze sekundy (Michal Podroužek, Sára Haidlová, Pavel Beneš). Každý z nás se připravoval svým vlastním způsobem. Já osobně jsem si den před odjezdem pročetla tabulky, které nám byly propůjčeny a opakovala si vše, co už vím (rovnice, vlastnosti úhlů, aj.). Odjížděli jsme brzy ráno, takže byla na většině z nás znát únava. Nastoupili jsme do autobusu a vyrazili vstříc matematice. Po doražení do Děčína jsme museli jít ještě kousek cesty, až na Magistrát města Děčín, tam jsme chvilku čekali a poté nás pustili do zasedací síně, kde se později psaly i ony testy. Po lehkém představení, zapsání do listiny (každý pod svou kategorii), proplacení jízdenek a vysvětlení pravidel, nám byly rozdány testy a mohli jsme se dát do práce. Každá kategorie (Z6, Z7, Z8) měla 3 úlohy (každá po 6 bodech) a 2 hodiny na jejich řešení. Ti, kteří odevzdali řešení dříve, šli do vedlejší místnosti, aby nerušili ostatní. Po dvou hodinách počítání a přemýšlení jsme měli půl hodiny přestávku a poté přišlo vyhlášení výsledků. Z naší školy se umístil Matěj Navrátil z primy (kategorie Z6) a to na 2. místě s 15 body. Z kategorie Z6 se naši umístili ještě na 6. místě (Kamila Mimrová, 11 bodů – úspěšný řešitel) a na 18. místě (Dominika Průšová, 0 bodů). V kategorii Z7 se stali všichni naši zástupci úspěšnými řešiteli (4. místo – Michal Podroužek: 12 bodů; 5. místo - Sára Haidlová: 12 bodů; 8. místo – Pavel Beneš: 10 bodů). Po vyhlášení výsledků jsme se zbalili a čas, který nám zbýval do odjezdu, jsme strávili na trhu a jeho okolí. Myslím si, že to byl příjemně strávený den. Blahopřejeme úspěšným řešitelům. K. Málková, Vl. Krejčová

Sára Haidlová – sekunda