Maturitní trenink Českého jazyka

Ve středu 7.3. jsme měli ve škole projektové vyučování. Celá naše třída se zúčastnila stejného projektu. Byla to příprava na maturitu z českého jazyka. Nejprve jsme si rozdali didaktické testy a zkoušeli si, jak bychom uspěli. Poté nám paní učitelka nadiktovala témata k psaní slohové práce. Mohli jsme si vybrat z mnoha stylů, ale nakonec si většina vybrala úvahu o komunikaci po internetu a mobilních telefonech. Poslední hodinu jsme si pouštěli záznamy ústní zkoušky z předchozí maturity.  Poučili  jsme se, jak by taková  zkouška měla vypadat, čeho se vyvarovat a co bychom měli určitě zmínit. Někdy jsme byli opravdu překvapeni, jaké otázky učitel žákovi pokládal. Nakonec jsme mohli zhodnotit celou zkoušku. Myslím, že většina z nás by maturitou prošla. Tento projekt mi velmi pomohl a také mě uklidnil, že maturita se dá zvládnout. Naším úkolem je vyhledat, jak taková maturita probíhá v jiných zemích, což je pro mě moc zajímavé.

Simona Kubínová