Měsíc leden v Jonáši

Po krásných vánočních svátcích jsme se opět v měsíci lednu sešli v Jonášovi, abychom si společně hráli, objevovali nové věci, malovali a zpívali. Jelikož nám nenapal sníh, věnovali jsme putováním z pohádky do pohádky a povídali si o dopravních prostředcích. O tom všem jsme se naučili spoustu nových básniček a písniček. Nechyběly ani krásné obrázky tvořené různými výtvarnými technikami. Uvidíme, čím novým nás překvapí měsíc únor.

Rodinné centrum Jonáš