Společně stavět mosty

Nadace Brücke/Most byla založena v roce 1997 a stanovila si za cíl podporovat spolupráci s Českou republikou a dalšími státy střední a východní Evropy. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím konkrétních projektů, jejichž společným jmenovatelem je propojení různých kultur. Společně s Centrem Brücke/Most, střediskem vzdělávání a setkávání nadace, nabízíme prostor pro interkulturní setkávání.
Naše práce by nebyla možná bez vnější pomoci, proto je naším mottem: "Stavíme mosty... Stavte s námi".


Díky pozvání nadace proběhnou ve čtvrtek 17. března přednášky o projektu Biskupského gymnázia Varnsdorf „Mezinárodní den prodavačů cibule, Petr Kien, Senegalští střelci“ v Drážďanech. Díky nadaci se může osm studentů BGV účastnit třídenního semináře, ubytovaní a strava je hrazena německou stranou. Když zmiňujeme zahraniční pobyty našich studentů, málo mluvíme o tom, kolik to stojí rodiče. Tentokrát díky práci Mgr. Jirchářové mají naši studenti příležitost být na prestižním semináři, na který se nedostane každý ňouma z ulice a tatínek s maminkou nemusí použít peněženku. Máme z toho radost. Přejeme studentům přínos z každé vteřiny pobytu na semináři. Těšíme se na ohlasy a věříme v další pokračování tohoto hezkého příběhu. Zvláštní poděkování mostům. Bez nich se propasti překonávat nedají.