Nebývalý úspěch sólových recitátorů Gymnázia Varnsdorf

První třetina každého nového roku je již tradičné dobou přehlídek, školních olympiád a soutěží. Pro nás, kteří máme rádi literaturu, mluvené slovo a divadlo, je to doba vrcholících příprav a slavnostních okamžiků při recitačních přehlídkách a divadelních festivalech. Něco už máme pro letošek za sebou, na něco se teprve těšíme, avšak už teď je jasné, že snaha a úsilí našich studentů, kteří recitují a hrají divadlo, přinesla neobyčejné ovoce. Už školní kolo recitačních přehlídek, jehož se letos zúčastnil úctyhodný počet 23 studentů ukázalo, jak poctivě se letos recitátoři připravili. Odborná porota ve složení Mgr. Alena Smetanová (učitelka dramatického oboru ZUŠ), pan Milan Hrabal (básník, překladatel a odborný pracovník MK) a pan Martin Louka (starosta města, recitátor a moderátor, divadelník a dlouholetý představitel varnsdorfské kultury) měla nelehkou úlohu vybrat postupující pro městské kolo Dětské scény 2012 (z recitátorů primy až kvarty) a dát užitečné rady našim zástupcům v krajském kole Wolkrova Prostějova 2012. Velmi si vážíme, že díky přízni a ochotě těchto výrazných osobností naší regionální kultury mohou naši studenti už ve školním kole zakusit kvalitu a atmosféru, která odpovídá mnohem vyšším kolům recitačních přehlídek. A vyplatilo se. Stějně jako v loňském roce se můžeme pyšnit jedním postupem do národního finále Wolkrova Prostějova, k tomu navíc dvěma zvláštními cenami poroty v kole krajském. Jedním postupem do krajského kola Dětské scény 2012 v Lounech a zvláštní cenou poroty z kola oblastního. A v neposlední řadě vítězstvím v recitační soutěži Čtvrtlístek – memoriálu zesnulého herce divadla Pod Palmovkou R.Čtvrtlíka.  A dále celou řadou postupů a zvláštních cen poroty v nižších postupových kolech (školní, městské, oblastní).

 

Kateřina Pokorná (sextaA)

cena poroty s postupem do národního finále Wolkrova Prostějova 2012 v červnu v Prostějově, úspěšná účast v memoriálu Čtvrtlístek

Natálie Bočková (sexta A)

vítězství v memoriálu Čvrtlístek, zvláštní cena poroty v krajském kole Wolkrova Prostějova 2012

Vojtěch Smetana (septima A)

zvláštní cena poroty v krajském kole Wolkrova Prostějova 2012

Dan Rýdl (prima)

cena poroty ve školním, městském i oblastním kole Dětské scény 2012, postup do krajského kola v Lounech

Gabriela Hrabalová (AP)

zvláštní cena poroty v oblastním kole Dětské scény 2012

Markéta Bacharová (kvarta)

cena poroty ve školním i  městském kole DS 2012 a úspěšná účast v oblastním kole

Kateřina Špičková (kvarta)

cena poroty ve školním i  městském kole DS 2012 a  úspěšná účast v oblastním kole

Jaroslav Švíř (kvarta)

cena poroty ve školním a zvláštní cena v městském kole DS 2012 a úspěšná účast v krajském kole WP

Jakub Solloch (prima)

cena poroty ve školním a zvláštní cena v městském kole DS 2012

Adéla Pondělíčková (tercie)

cena poroty ve školním kole a úspěšná účast v městském kole DS 2012

Filip Salov (prima)

cena poroty ve školním kole a úspěšná účast v městském kole DS 2012

Josef Šišulák (prima)

cena poroty ve školním kole a úspěšná účast v městském kole DS 2012

Kamila Mimrová, Adéla Petružálková (prima), Klára Strýčková, Anna Švecová (tercie) a Lukáš Urban (kvarta)

zvláštní cena poroty ve školním kole DS 2012

 

Držme palce těm, kteří jsou stále ještě na cestě vzhůru: Danu Rýdlovi 28. dubna v Lounech a Kátě Pokorné v červnu v Prostějově!