Nejlepší škola Ústeckého kraje

Významného úspěchu dosáhla naše škola při hodnocení státní části maturitních zkoušek v uplynulých letech. Z uvedeného vyplývá, že Gymnázium Varnsdorf je nejlepší školou Ústeckého kraje při hodnocení státní části maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012. Poděkování patří jak žákům, tak i jejich učitelům.

BGV