Newtonovy pohybové zákony trochu jinak

V rámci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ se studenti sexty a oktávy účastnili exkurze „Letiště Václava Havla“ dne 1. 4. 2015. V první části absolvovali prohlídku autobusem po letištní ploše.  Součástí prohlídky byla ukázka odbavení letadel, přistání a vzlet letadel v blízkosti dráhy. Byli seznámeni s typy letadel, s jejich přednostmi, využitím, technickými parametry letadel, s účelností terminálů letiště. Navštívili záchrannou požární stanici letiště, zároveň se seznámili s biologickou ochranou letiště, s odmrazovacími systémy a navigačními systémy.

Součástí celodenní exkurze byla návštěva Muzea městské hromadné dopravy ve střešovické vozovně. Zde si prohlédli ojedinělou expozici historických vozidel, která byla v roce 1998 vyhlášena kulturní památkou. Sbírku vozidel doplňují zajímavé expozice, dokumentující celou historii městské hromadné dopravy.

Ing. Kamila Málková