Odry znovu po roce

Ještě jednou jsem měla možnost se s našimi žáky zúčastnit celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách.

My (tedy naši žáci) jsme letos do Oder jeli podruhé, ale přehlídka se konala už podvaadvacáté! Stejně jako loni přijeli účastníci z celé republiky a ještě navíc ze Slovenska z Košic. Moravských zástupců bylo více, jednak to není tak daleko, a pak je také na Moravě více církevních škol. Naši Litoměřickou diecézi, stejně tak Ústecký kraj reprezentovala pouze naše škola. Podle ohlasu diváků i hodnocení poroty vůbec ne špatně. A to tedy porota měla velmi přísná měřítka, jednou jsem poslouchala hodnocení vystupujících v hudebním oboru, porotci hodnotili od kvality provedení až po vhodně zvolený repertoár každičký detail.

Program byl nabitý, vystupovaly taneční skupiny, hudební tělesa i jednotlivci, recitátoři i činoherci, atmosféra v sále fantastická, kromě hlavního programu ještě nádherný večerní koncert v kostele, mše svatá, celebrovaná biskupem ostravské diecéze Mons. Františkem Lobkowiczem, velikonoční jarmark…

Vloni jsem si udělala čas i na prohlídku Oder. Letos se mi všechna vystoupení tak líbila, že jsem skoro neopouštěla sál. Na Odry čas nezbyl. Všechno bylo tak krásné, přehlídka, příjemné přijetí, ubytování ve škole, za všechno jsem moc vděčná. Nebýt toho, že jsme byli ve vlaku okradeni, mohly být naše dojmy jen dobré. Ale ono i na zloděje dojde!

Mgr. Marcela Svobodová