Okresní kolo Chemické olympiády

V pondělí 9. března. 2015 se v Děčíně konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D, kam se sjeli vítězové školních kol z celého okresu. Naši školu reprezentovali žáci kvarty Marie Cviková, Matěj Navrátil a Ondřej Novotný. Nejdříve během devadesátiminutového testu museli žáci prokázat teoretické znalosti z oblasti obecné a anorganické chemie. Potom následovala praktická část, ve které soutěžící určovali hmotnostní koncentraci neznámého vzorku pomoci kolorimetrie. Naši žáci si vedli velmi dobře, Ondra obsadil druhé místo, Matěj třetí a Maruška skončila na pěkném pátém místě. Všichni tři si zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Vladislava Krejčová