Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 12. února 2015 se v Děčíně konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v kategoriích 1.B, 2.B a 3.B, v němž poměřili své schopnosti ti nejúspěšnější a v angličtině všestranně nejkompetentnější žáci z celého okresu. Za Gymnázium Varnsdorf nastoupili do klání tito žáci a žákyně: Sussová Natálie a Sophie Kemp v kategorii 1.B, Nela Bradíková v kategorii 2.B a Jindřich Šmíd v kategorii 3.B. Organizátoři připravili pro žáky nové náročnější schéma zkoušení, strukturou velmi podobné státní maturitě či certifikovaným zkouškám PET. Žáci nejprve absolvovali poslechový subtest, po němž následovala patnáctiminutová ústní zkouška složená z popisu obrázků, samostatného projevu na vylosované téma a interakce v rozhovoru se zkoušejícím. V porotě zasedli i dva doprovázející angličtináři z našeho gymnázia Mgr. Milan Hrabal a Mgr. Marek Jasa, aby nestranně spolurozhodli o tom, kdo z těch nejlepších pojede reprezentovat náš okres. Naší výpravu bohužel zdecimovala chřipka, a tak ne všichni ze školního kola dostali možnost promluvit do pořadí. Zde je třeba ocenit Sophii Kemp, která se rozhodla zúčastnit se i navzdory probíhající nemoci. Všichni účastníci z naší školy, většina z nich nováčci, se pustili do soutěže s odvahou a plným nasazením. I přes neúčast vítěze školního kola v kategorii 3. B vybojovali slušná umístění: Sophie Kemp 5. místo, Natálie Sussová 8. Místo v kategorii 1. B, Nela Bradíková 4.místo v kategorii 2.B a Jindřich Šmíd se podělil o 5. až 6.místo v kategorii 3.B. Děkujeme našim žákům za reprezentaci a přejeme úspěch a odvahu v budoucích ročnících.

Mgr. Marek Jasa