Olympiády

Řekla bych, že jsme i letos velmi úspěšní v olympiádách okresního kola v Děčíně. Já ale budu psát pouze o svých předmětech – český jazyk a dějepis. Každým rokem jsou okresní kola obesílána velkým množstvím úspěšných školních řešitelů. I letos bylo dějepisářů v Děčíně třicet devět a v první kategorii českého jazyka se potilo nad gramatikou i slohovou prací čtyřicet žáků. Druhé místo z toho počtu účastníků je tedy úžasným úspěchem a Marii Hedvíkové k němu gratuluji a budu držet palce v březnu, kdy pojede reprezentovat naše gymnázium do krajského kola v Ústí nad Labem. Čeština ale nebyla jediným úspěchem Marušky. V dějepise obsadila třetí příčku a od krajského kola ji dělilo jen pár bodů. Chci poděkovat i všem ostatním účastníkům, kteří sice nedosáhli na mety nejvyšší, ale rozhodně jejich umístnění svědčí o kvalitních vědomostech a zájmu o předmět.

Mgr. Jana Petrová