Ono universum, které nás obklopuje

Vesmír, takový název nesl projekt, který se uskutečnil 12. prosince a z něhož jsem dostala za úkol napsat výstup, a tak se tedy pokusím vylíčit, čím jsme se celé dopoledne zabývali a z čeho některé z nás rozbolela hlava. Tento projekt byl zaměřen na fakta, které se přímo vztahují k vesmíru. Každý z účastníků si měl připravit téma, které je mu blízké jako například: Život ve vesmíru, jež byl zaměřen především na mimozemšťany, mytologie neboli pojetí vesmíru starověkými kulturami, vznik vesmíru z dvou náhledů, křesťanského jako zdroj byla použita bible a exaktního konkrétně teorie velkého třesku. V souvislosti se vznikem jsme nemohli opomenout zánik, tedy kam celý ,,náš“ vesmír směřuje. Domnívám se, že to byla hlavní část celého projektu a také příčina naší menší diskuze. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, přičemž jedna si neustálé kladla otázku a nebyla schopna pochopit, kam se vesmír rozpíná rychlostí světla, jestli existuje nějaká pomyslná hranice, ke které když dojdeme, tak můžeme s jistotou říci, že dál již nic není, anebo naopak jak pronesl jeden z nejmladších účastníků projektu, je to jenom jakýsi horizont, za nímž mohou být další vesmíry. Dokonce jsme si ho dle našich představ nakreslili na tabuli. Pravda, že exaktní vědci by s naší kresbou patrně příliš nesouhlasili, ale naše představy (skupiny, do níž jsem patřila i já) ,,nekonečného“ vesmíru byly dle mého názoru jednoduše a laicky ztvárněny. Druhá skupina se přikláněla více k exaktnímu, v některých chvílích až sci-fi náhledu na onu věc a snažila se nám, touto cestou objasnit, jakým způsobem to podle vědců funguje a jak je to s tím ,,nekonečným“ vesmírem.

Cílem tohoto projektu bylo zastavení se a částečné odpoutání od onoho předvánočního shonu, kdy každý shání dárky pro své blízké, peče cukroví, vyčerpává se při vánočním úklidu a v důsledku toho si ani neuvědomí jaké je skutečné poselství těchto svátků.