Oslaďte si 21.říjen

Takto nazvala svůj projekt paní učitelka Málková, která nás provázela celým projektovým dnem a přibližovala nám toto téma. Každý přihlášený student si vybral téma týkající se Cukrů - sacharidů (např. význam slova sacharidy, základní klasifikace sacharidů, cukry z hlediska chemie, cukrovka - diabetes, hyperglykémie atd.), které vypracoval prezentací nebo referátem, aby téma představil ostatním studentům. Tak vypadala naše domácí příprava na projekt.

Jak probíhal náš den?

Ráno jsme se všichni sešli v chemické laboratoři, kde jsme prezentovali vybrané téma. V první řadě jsme se dozvěděli, že první kostku cukru vyrobil Jakub Kryštof Rad v Dačicích, dále  význam slova hyperglykémie (zvýšení glykémie nad normu) a opakem je hypoglykemie (pokles glykémie pod normu), příčinu onemocnění cukrovkou, ale také druhy cukrů (sacharoza, glukoza, fruktoza, invertní cukr) a v neposlední řadě jsme se seznámili s chemickými vlastnostmi cukrů.

Účelem těchto prezentací bylo, nám studentům, vysvětlit význam cukrů, což se velice povedlo. Všichni jsme byli ponaučeni a obohaceni o mnoho informací. Teď už každý dobře víme, co to je cukr neboli sacharid. Ale před námi je ještě spousty úkolů. Teď si tak trochu zahrajeme na cukráře, každý si zkusíme vyrobit cukrovou vatu. Vypadá to velice jednoduše natočit cukrovou vatu na špejli, ale opak je pravdou. Je to velice těžké, najít správný pohyb, díky kterému se nám to povede. Po dobré svačince nás čeká ještě jeden úkol. Laboratorní práce na téma: „Dokažte, že v medu jsou obsaženy monosacharidy“. Zjistili jsme, co se stane, přidáme- li do vody med a poté roztok modré skalice. Vytvoří se krystalky a poté roztok získá hnědožluté zabarvení. Byl to velký zážitek, hlavně pro mladší studenty.

Tento projekt byl velice zajímavý a poučný, myslím, že každý účastník si dá přece jenom trochu pozor s konzumací cukru. Celý den se nesl v příjemném a kamarádském duchu, všichni jsme si to moc užili a to jen díky vedení paní učitelky.

 

Děkujeme

Veronika Vlastníková, Septima A