Peníze? Těch je všude spousta a každé ráno se tisknou nové.

Schrödingerův institut získal bývalý klášter v Jiříkově.

Londýnská ulice, Jiříkov, klášter Svatého Karla Boromejského. Jitka, Martin, David, Viktorka, Matěj, Tomáš, Dan, Evelína, Tomáš, Amidea. Všichni nějak pracují, nějak znamená docela dost. Od rána do večera. Společně si vaří. Dneska je to na Jitce. Není teplá voda na mytí, naštěstí nám sprchy půjčil hotel Waldstein. Krásná věta Evelíny: „Vždycky jsem věřila, ale teď když vidím zázrak tak mu nerozumím.“ A konečně k tomu titulku, než se pustíte do čtení informací. Peníze nepotřebujeme, vždycky nám je někdo donese. Hodilo by se pokud budete mít sílu, něco těm dříčům uvařit a napéct buchty, hodilo by se kdybyste přišli pomáhat. Pokud tuhle příležitost promarníte, máte čeho litovat. Nový Jeruzalém není postaven jen proto, že se nezačalo stavět. V srdci jej ale stejně všichni máme. Jenže my jsme stavět začali i když nevíme kam vítr loď ponese.

Stavěli jsme hradby dále, byly již zpoloviny hotovy, protože lid byl srdcem při práci. (Ezdráš)

Takže Schrödinger. Je to využití nápadu Akademie příslibu, modelu, který pomáhá v Americe a více než rok i ve Varnsdorfu. Je to aplikace kanadských výchovných metod pro indiány, nic nového, všude to jde, tak proč by to nefungovalo tady. Propojením aktivit, které se ve výběžku dějí, přidáním nových, podporou nejrůznějších dalších činností (sportovní, kulturní, liturgické…) vznikne prostor, kde se něco děje, kde se lidé setkávají. Institut není jen pro cikány, jen pro děti… je pro všechny. Žádné omezení, žádné vymezení. Vychází z křesťanských zásad, řídí se normálními pravidly slušnosti. Institut je mimořádně ekonomicky efektivní, prostředky jsou směřovány konkrétně, adresně a transparentně. Nejdůležitější jsou pro institut lidé, kteří aktivity zajišťují (tutoři) a účastníci aktivit. Na druhém místě důležitosti je způsob vzájemné spolupráce, který je založen především na prostředí www stránek Institutu (www.sinstitut.cz). Institut má zpracovánu krátkodobou a střednědobou koncepci rozvoje a dlouhodobou rozvahu vývoje. V první fázi jde o podporu, rozvoj a propojení aktivit, dále přidání nových aktivit ve výběžku, zřízení středisek ve výběžku nejprve formou pronájmů, později zakoupením a rekonstrukcí objektů. Po návratu z babylonského zajetí byl Nehemijáš pověřen opravou chrámu a Ezdráš měl na starosti duchovní obnovu národa. Každá z aktivit Institutu je konkrétní cihlou toho duchovního, morálního rozměru pro výběžek. Pokud budeme dělat věci stále stejně jako v minulosti, nemůžeme se dočkat jiných výsledků. Dluh je příliš veliký a každou chvíli se zvětšuje, Institut je první splátkou toho dluhu. Někdy je potřeba udělat věci jinak, než je běžným zvykem, pohladit kočku proti srsti, poskočit si, udělat kotrmelec. Teď je potřeba prolomit prokletí ustrašené spořádanosti. Věříme tomu, že se nám to podaří. A nejsme zdaleka sami. Litoměřické biskupství, které je zřizovatelem Institutu, uvádím jen proto, že biskup Jan Baxant a generální vikář Stanislav Přibyl nám pomáhají a podporují myšlenku Institutu od samého počátku. A ještě ten název, častá otázka: Schrödinger prožil dětství v krásném rodinném prostředí, byl zvýhodněný, později v osobním životě se mu však příliš nedařilo. Šluknovsko podobně jako další místa v republice je zřetelně znevýhodněné, Institut má umožňovat vyrovnání šancí, aby to zase po dlouhé době bylo padesát na padesát. Institut vznikl 21. prosince 2011 rozhodnutím generálního vikáře. Ministerstvo školství jej zřídilo 21. června 2012, plný provoz bude zahájen 1. září 2012, k dnešnímu dni má 24 velkých a 86 malých akcí ve 190 termínech, které zajišťuje 27 tutorů. Docela velký a povedený kus práce. (facebook schrödingerův institut) A jedeme dál, kde je ta štětka, pořádně to namoč, podej mi kleště…

J. Č.