Poznání činí domýšlivým, ale láska buduje.

Kvůli tomuhle verši jsem toho musel tolik tolikrát vysvětlovat. Pořád však zůstává ve školním vzdělávacím programu našeho gymnázia. Což je dobře. Naučit se hodně informací, nepravidelná slovesa, Ruchovce, Lumírovce a láčkovce je pro život jen málo důležité. Informace jsou mnohem přístupnější než kdykoliv dříve, školy dávno ztratily monopol tohoto druhu. Ale školy by dál měly být prostředím, kde se lidé setkávají, učí se vzájemné úctě k sobě i k druhým, naučí se tam smát, pozdravit, být ohleduplný, orientovat se ve světě a v případě gymnázia i najít v sobě své vlohy a nadání a podle nich si pak vybrat vysokou školu, která mne připraví na zaměstnání, kde budu spokojený, šťastný, úspěšný a užitečný. O tohle se snažíme, tohle se nám často daří. A pak přijde den účtovací. Srovnávání nesrovnatelného. Státní maturita. Všichni letošní maturanti úspěšně složili všechny části maturity. Osm jich je vyznamenaných. Máme z vás velkou radost, přejeme vám dobrou plavbu životem a moc se těšíme, že o vás uslyšíme. Před vámi je život a svět, obojí tolik veliké všemi směry. A ještě přání s požehnáním: Ať je vaše plavba dlouhá, ať máte dobrý vítr, ať vám slunce svítí do tváří, až na vás bude padat déšť ať je jen jemný a všude a vždycky ať vám Bůh žehná.

J. Č.