Poznáte asijské metropole?

Každé hlavní město má svou dominantní stavbu nebo jinou významnou budovu, podle které jej nezaměnitelně poznáte. Každý si nesplete evropská hlavní města, například Paříš, Londýn, Moskvu, Řím, Prahu, Athény. Ale poznáte podle obrázku asijské metropole?

Cílem projektu bylo poznávat hlavní města asie, jejich architekturu, vyhledat informace o jejich památkách, kdy byly postaveny, jakou mají funkci, kdo je navrhl, jak probíhala jejich výstavba, jak vypadalo místo, než zde byla památka postavena.

Každý student si vybral 3 hlavní města Asie, která zpracoval ve formě power pointu (výstup 12. 12. 2011), Prezentace byly doplněny videoukázkami.

Účastníci zde: