Přebor školy ve florbalu

9. 2. 2015 se odehrála první část turnaje ve florbalu. Rozdělili jsme tuto soutěž do dvou dnů, pro velký počet zájemců všech tříd. V této části odehrály turnaj týmy z primy, sekundy, tercie a kvarty. Vítězná družstva postoupí do bojů se staršími, kde se utkají s kvintou, sextou, septimou a oktávou.

Mladších žáků se zúčastnilo 24. Každá třída měla svůj vlastní tým. Jedinou odvážlivkyní byla Eliška Žáková, která byla platnou hráčkou sekundy B.

A dopadlo to takto: 1. Místo – Tercie, 2. Místo – Kvarta, 3. Místo – Prima a sekunda A.

Turnaj byl bez jediného problému, úrazu, hádky. Věříme, že tomu bude i u starších.

Blahopřání vítězům.

Bc. Radka Holubářová