Předání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 proběhlo v aule Gymnázia Varnsdorf slavnostní předání maturitních vysvědčení za přítomnosti generálního vikáře P. Stanislava Přibyla. Poděkování patří všem zúčastněným a především absolventům za jejich přítomnost na naší škole. Naší snahou bylo předat vám co nejkvalitnější vědomosti, životni zkušenosti a vychovat vás k úctě a pokoře. Něco jste si již určitě vzali, na něco budete mít čas celý život a něco si nevezmete vůbec. Je to pouze na vás.

Tak hodně štěstí. Vaše Biskupské gymnázium Varnsdorf.

BGV