Přehazovaná Poprvé

Turnaj v přehazované, který byl dalším ze série sportovních přeborů školy, byl letošní novinkou. Účast, zájem a nadšení pro tuto hru nás přesvědčili, že se přehazovaná stane tradičním turnajem pro žáky nižšího stupně gymnázia. Do soutěže se přihlásilo osm družstev. Sešlo se asi padesát hrajících žáků. Týmy byly smíšené, což je vždy pro obě pohlaví velmi atraktivní. Všechny zápasy proběhly bez hádek a diskuzí i přesto, že turnaj odpískala děvčata z kvinty Domča Fábryová a Anička Hudecová, které se zhostily své role výborně. Za což jim patří velké díky.

Jak to dopadlo zde:

Blahopřání všem a díky za pěkné sportovní odpoledne.

Bc. Radka Holubářová