Příběhy kamenných svědků minulosti

Spolu se schváleným projektem „Mezinárodní den prodavačů cibule“ byly přijaty a již jsou realizovány další projekty, krátké informace naleznete níže, s výstupy budeme postupně seznamovat na našich stránkách.

Webové stránky projektu Příběhy kamenných svědků minulosti - http://krizky.bgvprojekt.cz

 


 

1. Projekt „Příběhy kamenných svědků minulosti

Cílem projektu je, aby studenti obou škol (Gymnázium Varnsdorf, Lužickosrbské gymnázium Budyšíně) prostřednictvím konkrétních příběhů kamenných památek a také jejich fyzickou údržbou, získali vlastní zkušenost s hledáním, pátráním po zapomenutých příbězích a prostřednictvím toho nacházeli souvislosti, vlastní kořeny a vztah k regionu a domovu. Zapojení do fyzické údržby vybraných památek umožní studentům poznat jejich architekturu a možnost srovnání na české a německé straně. Studenti při zpracování výstupů projektu uplatní interdisciplinární přístup a propojí své znalosti z předmětů čeština, němčina, dějepis, zeměpis a výpočetní technika. Projekt umožní intenzivnější jazykovou výuku studentů, uplatní se přitom netradiční formy výuky. Studenti budou prezentovat výsledky projektu na veřejnosti.

1. Projekt „Geschichten der steinernen Zeugen der Vergangenheit

Ziel des Projektes ist es, dass die Schüler (Gymnázium Varnsdorf, Sorbisches Gymnasium Bautzen) mittels konkreter Geschichten der steinernen Denkmäler und auch ihrer Instandhaltung eigene Erfahrung nach vergessenen Geschichten gewinnen. Dadurch sollten sie auch Zusammenhänge, einzelne Wurzeln und Beziehung zur Region und Heimat finden. Die Instandhaltung der ausgewählten Denkmäler ermöglicht den Schülern ihre Architektur kennen zu lernen und auch die Denkmäler in Tschechien und Deutschland zu vergleichen. Die Schüler setzen bei der Verarbeitung der Projektausgaben einen interdisziplinären Zugriff durch und verbinden ihre Kenntnisse aus den Schulfächern Tschechisch, Deutsch, Geschichte, Geographie sowie Informatik. Das Projekt ermöglicht einen intensiveren Sprachunterricht der Schüler, wobei die alternativen Methoden zur Geltung kommen. Die Ergebnisse des Projektes werden der Öffentlichkeit präsentiert.