Primární prevence

Maturitní týden a s ním spojený náhradní rozvrh jsme jako už každoročně využili k besedám věnovaným primární prevenci. Ve všech třídách proběhly přednášky ohledně několika témat, které se týkají negativních jevů, které se vyskytují na naší škole.

Pozvali jsme dva lektory primární prevence. Pan Pabián se věnoval našim starším studentům a pan Honzík z organizace Teen chalenge, diskutoval se žáky z nižšího gymnázia. Oba lektoři navázali na své loňské přednášky a také reagovali na dotazníkové šetření ohledně patologických jevů (březen 2014), které jim pomohlo zacílit témata přednášek na problémy vyskytující se v jednotlivých třídách. Oba se zaměřili na závislostní chování, mezilidské vztahy, legální drogu, rizikové chování a na negativní účinky marihuany.

Dle rozhovorů se žáky a jejich bezprostředních reakcí je naprosto zřejmé, že prevence v podání těchto dvou lektorů je efektivní a nese svůj podíl na celkovém stavu naší školy ohledně sociálně patologických jevů.

Bc. Radka Hulubářová