Projekt o Lipové se vydařil.

Na stránkách se brzy dočkáte dalších výstupů, ale pár slov předem neuškodí. Ostatně, kdo nechce nemusí je číst. Studenti si připravili pro své další putování po výběžku různé pohledy na Lipovou a její okolí. Historie, hospodářství, zeměpis, setkání s panem starostou, návštěva dětského domova, onomastika, podstávkové domy, starý a nový zámek, povídání s domorodci, okresní soud, vězení, česká škola… Inu zajímavé to bylo. Jedna drobnost však překvapila víc než ostatní. Nad starými fotografiemi nám pan starosta vyprávěl o pohřbu biskupa Frinda v roce 1932, považovali jsme to za nedorozumění, ale všechno nakonec bylo ještě jinak. Pokud nevíte, že všichni litoměřičtí biskupové z diecéze byli ze šluknovského výběžku a ne od nikud jinak, tak teď už to víte. Ale to my jsme věděli už dřív. Odbočka:  první litoměřický biskup vůbec, Maxmilián Rudolf svobodný pán Schleinitz (1655-1675) byl ze Šluknova, Ferdinand Kindermann rytíř ze Schulsteinu (1790-1801) se narodil v Království u Šluknova, Augustin Bartoloměj Hille (1832-1865) pocházel z Velkého Šenova, Antonín Ludvík Frind (1879-1881) byl z Lipové a to je ten, kvůli kterému tyto řádky čtete, (data s údaji pana starosty nesouhlasí), a pro úplnost ještě Antonín Alois Weber (1931-1947) se narodil na Vlčí Hoře. Konec odbočky. Tak jak je to tedy? Světe div se, pravdu jsme měli všichni. V Lipové se narodil ještě jeden Frind, který se stal biskupem, Václav Frind, (1843 -1932) byl světícím biskupem pražským a nechal se pohřbít ve svém rodišti. Právě z toho pohřbu byla ta fotografie! A ještě pro doplnění strýc Václava Ludvík, je pohřben v Litoměřicích a jeho srdce je uloženo ve Svatoštěpánské katedrále. Tečka křečka.