Průběžné výsledky maturitních zkoušek (společná část – písemné zkoušky)

1. Didaktické testy společná část (hodnocení CERMAT):

- uspěli všichni žáci gymnázia (výsledky k dispozici v sekretariátu školy)

2. Český jazyk a literatura – písemná práce (hodnocení škola):

- uspěli všichni žáci gymnázia (výsledky k dispozici v sekretariátu školy)

3. Cizí jazyky – písemná práce (hodnocení CERMAT):

- uspěli všichni žáci gymnázia (výsledky k dispozici v sekretariátu školy)