Regionální zeměpis Šluknov

Dne 7. 3. 2012 jsme byli o projektovém dni na výletě v Krásné Lípě.  Začali jsme prohlídkou krásnolipského náměstí. Toto město leží na horním toku říčky Křinice,na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Také se zde koná etapový cyklistický závod Tour de femini. Prošli jsme si malý kousek Koglerovy naučné stezky, která byla poprvé otevřená v roce 1941, byla dlouhá 12 km a tvořilo ji 70 tabulí. Po jeho smrti začala stezka chátrat. Až v roce 2006 byla znovu otevřena . Měří 23 km a tvoří ji 39 tabulí. Při téhle procházce jsme objevilispoustu křížků. Jedním z nich je nejkrásnější a nejzvláštnější kříž regionu Koglerův kříž. Historie tohoto kříže sahá až do roku 1792.  Upoutá svou zdvojeností- stejná lícová strana je obrácena do ulice a stejná k domu. Navštívili jsme také Kamennou Horku. To je málá vesnička se 44 evidovanými adresami a 18 trvale žijícími obyvateli. Nachází se asi 1,5 km od Krásné Lípy, na území Krásného Buku. Také jsme viděli na Kamenné horce bývalý kamenolom, ve kterém byli těženy čedičové sloupce. Při procházce krásnolipským parkem, který obklopuje hrobku rodiny průmyslníka a mecenáše města Carla Ditricha. Sočástí parku jsou meandrující potůčky, rybníčky, upravené komunikace, vyhlídky, altánky a posezení. Mausoleum rodiny Dittrichovy je novorenesanční hrobka z let 1888-1889, která je v současné době ve špatném stavu,probíhají jednání o její záchraně. Zahlédli jsme také nádhernou sochu lva.Odhalena v roce 1908 u příležitosti 60 jubilea vlády Františka Josefa I a k 50. výročí založení Spolku veteránů v Krásné Lípě. Socha znázorňuje Českého lva trhajícího pruskou orlici, na svém žulovém soklu měla bronzové desky se jmény padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866. Autorem sochy byl Klement Grundig z Drážďan, odlita byla za 30.000 Korun drážďanskou firmou Brinling. Dnes je bohužel bronzová deska ukradena. Po vydařeném výletu jsme se šli odměnit do blízké cukrárny.

Kamila Richterová a Kristýna Pešková