Trochu jiná školka

Malý prorok Starého zákona, ale teď i netradiční školka Biskupského gymnázia Varnsdorf. Ten příběh je fascinující v obou případech. Jonáš má odejít do Ninive, aby její obyvatele varoval. Místo toho si koupí lodní lístek do Taršíše. Rozpoutá se bouře, při které se loď téměř potopí. Jeden námořník si vzpomene na Jonáše, který spí v podpalubí. Ten se nebrání, přiznává svou vinu a navrhuje, ať jej hodí do moře. Kulisy příběhu se mění, Jonáše spolkne velryba, která ho vyvrhne u Ninive. Tam náš antihrdina skutečně zachrání všechny obyvatele, radost z toho však nemá. Odchází na předměstí a postaví si tam malý přístřešek, který ho má chránit před sluncem. Navíc k jeho radosti vyroste vedle něj skočec, kikajon a poskytne mu další stín. Jonáš je konečně doopravdy šťastný. Jenže skočec usychá a Jonáš opět umdlévá. Konec je ne konec: „rostlinu lituješ a lidi ne“?

Výkladů je k tomuto vyprávění celá řada. Jenže o tom až příště. Každopádně, kdykoliv slyšíme o Jonášovi, tušíme jasně vlastní zranitelnost, náš duch se ale stejně vydává na cestu - za dobrodružstvím, za okouzlením. Jonáš je o tolik jiný než ostatní proroci. Varnsdorfský Jonáš by měl být jiný než ostatní školky, mateřská a rodinná centra. Chceme poskytnout dětem bezpečné prostředí, netradiční aktivity, podnětné křesťanské zázemí. Jonáš vzniká díky iniciativě Jany Butalové a působit bude od září 2011 na Starokatolické faře ve Varnsdorfu. Srdečně zveme ke spolupráci, další informace na plakátech, letáčcích a zde.

Jiří Čunát