Studenti navštívili týden vědy a techniky

17. května jsme se zúčastnili vzdělávacího programu v zámeckém areálu Sychrov, dotovaného Evropskou unií - a že bylo co k vidění. Během celého dne probíhaly na jednotlivých stanovištích přednášky z oblastí převážně chemie, fyziky a matematiky a to např. formou klasické prezentace, ale i zábavného dramatického výstupu.

Pro ty, kdo nechtěli trávit čas na přednáškách a udělat si svůj trochu volnější program, tu byly různé technické výstavy a všelijaké stánky, kde probíhaly taky menší přednášky na všední i nevšední témata. Tyto přednášky byly navíc doplněny také praktickými ukázkami a pokusy, do kterých se mohli studenti (resp. návštěvníci) sami zapojit. A pro soutěživé typy tu byli navíc i soutěžní kvízy.

A v neposlední řadě se tu samozřejmě prezentovali univerzity. Podle mého soudu jedna z nejzajímavějších částí pro studenty, kteří se již teď zajímají kam se bude odvíjet jejich budoucnost. Bylo tu samozřejmě z čeho vybírat, představilo se tu asi 7 univerzit, z nichž každá představovala minimálně jednu svou fakultu. Mohli jste zde prodiskutovat podmínky studií a podělit se o zkušenosti se studenty vyšších ročníků či přímo kantory, prohlédnout si nově vzniklé nebo právě probíhající projekty a mnoho dalšího.

Takže i přes částečnou nepřízeň počasí, která nás naším výletem provázela se den vydařil, a všichni jsme se jistě přiučili mnoho novým poznatkům ze světa kolem nás. Tak třeba zase za rok?

Rudolf Studený, sexta A