Svět 2012

Cílem projektu mělo být zmapování současné situace ve světě. Důvodem byla snaha otevřít oči pro žitou historii. Překročit horizont sumovaných, encyklopedických poznatků v době zdánlivě pokojné, avšak plné obav a nezodpovězených otázek. Jaký je stav nejen naší společnosti na počátku roku 2012. Jaké jsou naše vyhlídky? Předem bylo jasné, že se dotkneme pouze několika témat. Studenti na základě svobodného výběru zpracovávali   témata jako stav životního prostředí, současný vědecký výzkum, vliv USA na světovou politiku a ekonomiku apod. Stranou studentského zájmu pochopitelně nezůstala mayská proroctví a možná ohrožení globalizovaného světa.

Samotný projekt byl přínosný tím, že otevřel nové horizonty pro přemýšlení a tázání se. Nicméně by si zasloužil daleko větší časový prostor. 

Účastníci projektu: Michaela Březinová, Jakub Soška, Matěj Samler, Tomáš Hubáček, Tomáš Dat, Lukáš Slabý, Josef Ivan, Patrick Roller, Jiří Turyna Pavel Vlček, David Čech, Dominik Surovec, Zbyněk Plovat, Lenka Rendlová, Iveta Parkánová, Daniel Beran

J. Hedvík