Svět peněz

Studenti si připravili na dané téma zadaný okruh, který prezentovali ostatním účastníkům. Vyjádřili svůj postoj k penězům a různým tvrzením o penězích.


Seznámili se navzájem s fakty o české měně,zjistili fakta o českých mincích a bankovkách, popsali jejich vzhled, naučili se rozpoznávat několik ochranných znaků bankovek. Využili informací získaných od sběratelů historických bankovek, od pracovníků v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Vypracovali závěrečný test na téma peníze, kde použili informační materiály a vlastní záznamy.Test může být využit v předmětech dějepisu,občanské výchovy.

Kamila Málková (profesorka), 2. 3. 2010