Taugenichts, nová přezdívka Umpalumpy Velkého aneb jak se učit vážnou němčinu vesele.

… Neboť v Německu vyučují řečem jinak než u nás, takže němečtí hoši a děvčata, když v patnácti letech vyjdou z gymnászia nebo jiné střední školy, mohou se jazykem, kterému se učili, opravdu dorozumět. U nás na to máme metodu, která v tom, jak dosáhnout co nejmenšího výsledku při co největším vynaložení času a peněz, je snad nedostižná. Český chlapec, který prošel dobrou střední školou, může hovořit s Němcem, pomalu a s obtížemi, o zahradnicích a o tetách, kterážto konverzace může někoho, kdo ani nemá tety ani si nenajímá zahradnice, brzy omrzet. Snad, je-li to chlapec zcela výjimečný, dokáže ještě říci, kolik je hodin, nebo prohodit pár opatrných poznámek o počasí. Dovedl by ovšem odříkat zpaměti slušný počet nepravidelných sloves; jenomže po pravdě řečeno, pramálo cizinců stojí o to, aby jim mladý Čech odříkával jejich vlastní nepravidelná slovesa. Zrovna tak si možná zapamatuje namátkový výběr groteskně komplikovaných idiomů, které žádný moderní Němec jakživ neslyšel, a když je slyšel, tak jim nerozuměl…

A kurzy německého jazyka pro dospělé na varnsdorfském gymnáziu v letošním školním roce skončily. Z počátečních šedesáti nadšených studentů vydržela nápor přísných učitelek (Kateřina Makalová a Kateřina Loubková, Catherine Hartearbeit und Catherine Dünnekruste) třetina němčinářek a jeden němčinář, kteří byli rozděleni do tří kurzů různé úrovně obtížnosti. Doufáme, že v příštím roce bude zájem ještě větší. Kurzy začnou opět v říjnu a my vás na ně nejen tímto článkem zveme. Lépe, laciněji a veseleji se německy nikde nenaučíte. Na viděnou se těší kolektiv němčinářů Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf.

K. Loubková