Výstup z projektu Třídím správně, třídím rád…

V rámci projektového dne jsme se v úvodu seznámili s problematikou třídění odpadu formou prezentací, videa, diskuze a ekologickou hrou. Následně jsme se seznámili s výsledky zadaných úkolů, jejichž cílem bylo zjistit, jak naše škola nakládá s odpady.

Dozvěděli jsme se, že ročně vyprodukujeme zhruba 8 tun netříděného odpadu, jehož odvoz stojí cca 15 tisíc Kč. Přitom 75% odpadu je možno recyklovat! Pomocí dotazníku jsme si ověřili, zda jsou naši spolužáci a učitelé ochotni podpořit třídění odpadu ve škole.

Z výsledků dotazníku vyplynulo, že 90% korespondentů je pro třídění na naší škole. V souvislosti s tím jsme na zkoušku vyrobili pro každou učebnu nádobu na separaci papíru. Pokud se toto osvědčí, budeme pokračovat v třídění dalších druhů odpadu a tím zanecháme menší ekologickou stopu a snad i ušetříme škole nějakou tu korunu.

Výsledky dotazníku (Třídění odpadu) zde: