„TŘÍDÍM SPRÁVNĚ, TŘÍDÍM RÁD“

NÁVŠTĚVA SBĚRNÉHO DVORA V ČESKÉ KAMENICI

Dne 12.12. se uskutečnil již druhý den projektu "třídím správně, třídím rád" . Tentokrát jsme vyjeli do České Kamenice, která má pověst nejlépe třídícího města v Ústeckém kraji.

Když jsme dorazili ke Sběrovému dvoru, tak nám táta (p. Hulán) povídal o tom, jak se odpad třídí, co se s ním dělá atd. Když jsme vešli dovnitř tak se nás ujal vedoucí Sběrového dvora pan Doleček, který nás provedl po celém objektu a řekl, které odpady zde mohou občané z Č.K. odkládat.

Viděli jsme tam hodně kontejnerů, ve kterých byla například: suť, různé plechovky od barev, železo, sklo, i škodlivý Azbest. Vevnitř měli televize, lednice, staré skříně, brzdnou kapalinu do aut, autobaterie a normální baterie. Vedle jsme viděli pytle s pet láhvemi a papírem.

Ve svém životě jsem se již párkrát účastnila různých přednášek o třídění odpadu, ale na sběrném dvoře jsem ještě nebyla. Sběrný dvůr v České Kamenici je sice jen jakousi „mezistanicí“ odkud vytříděný odpad putuje ještě do větších dvorů, ale přece jsme se zde seznámili s možnostmi vytřídit téměř jakýkoliv odpad, který se vyskytne.

Tento projekt mimo to, že je v celku zajímavý, může přinést i nějaké výsledky... Za prvé musíme myslet na svou planetu, protože jestli s odpadem nebudeme nakládat opatrně, za pár desítek, možná stovek let by se tu další generace mohly v odpadu koupat. A za druhé tím ušetříme nějaké peníze, nevím jestli jako jednotlivci, ale celkově určitě. Většina odpadu, kterého se zbavujeme je recyklovatelná a tudíž po nějakém procesu zpracování znovu použitelná.

Je na místě, že se naše škola začala zajímat právě o třídění odpadu, protože ho vyprodukuje veliké množství. Pozitivní je, že začíná třídit stále více škol a lidí. Tak doufejme, že nás jednou odpad nepohltí!

Za velmi pěknou přednášku děkujeme panu Hulánovi a panu ředitele Sběrny.

Postřehy studentů z projektového dne.