Unikátní projekt k multikulturní výchově na Gymnáziu Varnsdorf

Knihy jsou již stovky let zdrojem poznání. Každý z nás četl alespoň jednu knihu, díky které porozuměl určité společenské skupině nebo jevu, v níž našel ponaučení a inspiraci. Živá knihovna vytváří prostor, kde se můžete vžít do příběhů skutečných lidí prostřednictvím rozhovoru s nimi. Živá knihovna je neobyčejná knihovna, kde knihami jsou neobyčejní lidé, kterým jsou přisuzovány nejrůznější předsudky a stereotypy podle jejich etnické příslušnosti, sexuality, náboženství, profese, zdravotního stavu.

A jak probíhala Živá knihovna u nás na škole? Měla dvě části a zúčastnili se jí všichni studenti našich kvint (A a B). Nejprve proběhl workshop, blok interaktivních aktivit zaměřený na lidská práva, problematiku menšin, rasismus a diskriminaci. Součástí byla rolová hra, kde se studenti vžili do života příslušníků menšin a v následné diskuzi hodnotili jejich možnosti na spokojený život.

Po dvou týdnech nás navštívili živé knihy – bezdomovec, žena na pomezí dvou kultur, policista – bývalý bachař a HIV pozitivní transvestita, prostitut a pouliční herec. Během krátkého představení knih a určení jasných pravidel jak s knihami zacházet vedli studenti ve skupinách půlhodinové rozhovory s knihami. Každý student měl možnost si osobně popovídat s každou z knih.

Věřím, že tato akce měla smysl. Otevřela nám všem oči. Snad se s knihami ještě někdy uvidíme. Půl hodiny je opravdu málo.

KF


 

Foto:

http://opim.rajce.idnes.cz/2011-05-10_Gymnazium_Varnsdorf/

http://www.opim.cz/index.php?page=2011-05-10-gymnazium-varnsdorf