Válečné zpravodajství

Na říjnový projektový den měla naše skupina naplánováno vytvořit válečné noviny se vším všudy, co je s novinami spojené. V průběhu našeho snažení jsme začali postupně zjišťovat, že to není až tak jednoduchý úkol, jak se zpočátku zdálo. Vžít se do role „válečného zpravodaje“ dokumentujícího události minulého století a tisíciletí, nebylo vůbec jednoduché. I těch téměř sedmdesát let bylo najednou hodně vzdálenou minulostí.

Naše redakce si rozdělila úkoly a témata podle toho, co každého z nás zaujalo, a pustili jsme se do práce. Nakonec se nám podařilo vytvořit docela zajímavé periodikum, které mapuje známé i méně známější momenty 2. světové války. V novinách najdete různé publicistické žánry od zpravodajství po fejeton. Můžete si v nich přečíst o Senegalských střelcích, návštěvě Červeného kříže v Terezíně, ponorkách třídy River, skákajících bombách, bitevní lodi Admiral Graf Spee nebo o atentátu na Heydricha. Zájemci si mohou zpravodaj prohlédnout ve druhém patře naší školy.

Redakce Válečného zpravodaje