Varnsdorf v datech

Všichni účastníci projektu jsme se sešli v 8:30 ve třídě septimy. Projekt začal vzpomínáním na zajímavé dětství a mládí paní učitelky Novodárské a paní učitelky Filipové. Obě dvě se ve Varnsdorfu narodily, takže měly na co vzpomínat. Prohlíželi jsme si fotografie starého Varnsdorfu a poslouchali vyprávění o oblíbené a dnes již neexistující cukrárně, čajích o páté, barevné Mandavě atd. Později jsme se rozdělili do skupinek a začali pracovat. Část skupiny se vydala do muzea, kde studovali archiv. Tam pořídili bohatou fotodokumentaci. My ostatní jsme v počítačové učebně hledali zajímavé útržk y z varnsdorfské historie. Naučili jsme se pracovat s moodlem, kam jsme všecna nalezená data vkládali. Tento projekt byl pro nás zajímavý, naučný a zábavný.

Petra Zeleňáková a Anna Šebestiánová - kvarta