Velký úspěch Anety Ondráčkové

Stejně jako každý školní rok,  i letos se naše škola účastnila olympiády v anglickém jazyce. Ve školním kole zvítězili:

  1. kategorie (prima, sekunda) Michal Podroužek ze sekundy
  2. kategorie (tercie, kvarta) Aneta Ondráčková z tercie
  3. kategorie (kvinta, sexta, septima) Michal Mrkáček

Všichni vítězové postoupili do okresního místa, kde Aneta Ondráčková vybojovala 1. místo s postupem do krajského kola.

Krajské kolo se konalo  19.3. v Litoměřicích. Anetě jsme všichni drželi palce a to se vyplatilo. Nakonec skončila mezi obrovskou konkurencí na 4. místě.

Moc gratulujeme.