Vtipné hlášky

Zelinka a žáci sekundy

Vlastík měl svátek

Zelinka: vejde do dveří
Žák 1: 3, 2, 1, teď
celá třída: Happy svátek to you, happy svátek to you, Vlastíku. Happy svátek to you. 2x
Zelinka: :-D :-D :-D
(PS: nepsali jsme písemku) :D


Jídelna a polívka

V jídelně pan ředitel, pan zástupce a nejmenovaný student

Čunát: (ke studentovi) Vzal jste si polívku?
Student: (zakroutí hlavou)
Čunát: (k p. Jakoubkovi) Vidíš, taky nejí polívky.
Jakoubek: Polívka se má jíst! Polívka je základ a ten kdo jí nejí, tak ten bude špunt.
Čunát: (ke studentovi) Slyšel jste o té vědecké studii, že lidé mající IQ větší než 140 si ze zásady polívky nedávají?


Zelinka a Kubík

Hodina zeměpisu - zkoušení u mapy

Zelinka: "Tak mi řekni složení obyvatel Itál
Kuba: "Noo tak italové a pak nějaký mafiáni.."


p.Krejčová a student její třídy

Při omluvě za zapomenutí DÚ z matematiky...(DÚ byl zadán v pátek, další h. M byla až v úterý)

Student: (přijde ke stolu a ztišeným hlasem říká): "Paní profesorko, já bych se chtěl omluvit, že nemám domácí úkol."
p. Krejčová: "Jaktože nemáš domácí úkol?"
Student: "No, já sem ho nemohl včera napsat, protože sem ztratil penál"
Třída: (hlasitý smích spolu s profesorkou)
p.Krejčová: "To si ze mě děláš legraci, ne? Ale, jak se dívám na tvůj obličej, tak nejspíš ne..."
Student: (sedl si uraženě na své místo a potom mu profesorka říkala, co má dělat)


Přípony

oktáva, čeština

Petružálková: Je pouze jediná vyjímka, kdy je v příponě tvrdé y, a to je -yně. Řekněte nějaké příklady.
Student 1: Kolegyně...
Student 2: Žákyně...
Student 3: Svyně...


Sexta, zeměpis

Když nevíš tipni si ...

Otázka: Jak se jmenuje islámské fundamentalistické hnutí v Afghánistánu?
Odpověď: IFH (I-slámské F-undamentalistické H-nutí)

Otázka: Jak se nazývá izraelské zemědělské družstvo?
Odpověď: IZD (I-zraelské Z-emědělské D-ružstvo)


sexta, zeměpis

Otázka: Napiš 5 povinností, které musí dodržovat muslim.

Odpověď 1: Jíst málo, koupat se v řece, dodržovat desatero přikázání.
Odpověď 2: Číst Tóru.
Odpověď 3: Nejíst krávu, alespoň jednou za život musí jít do tý pouště.
Odpověď 4: 7x obejít tu jejich krychli (kaabu)
Odpověď 5: Chodí zabalený.


Zelinka, studentka

Fyzika, o rok zpátky... teď už sekunda

Studentka má na lavici zrcátko a prohlíží se. Zelinka to uvidí, vezme jí zrcátko a zahledí se v něm. Potom začne zpívat...
Zelinka: Když se dívam na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám já věru zle... prostě chlapík, jak má být...


Studentky kvinty

Písemka dějepisu

Studentka 1 byla v nesnázích: Hele, kdo zabil Kleopatru??
Studentka 2: Uštkl jí hlad..


Solloch ke studentům kvinty

Hodina latiny - Když kvinta zlobí

Solloch: Sedněte si všichni na svoje čtyří písmena !!! (myšleno na pět)


Strana: « Předešlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Další »