Vyprávění pana Auerbacha

Dne 18. února jsme šli do Městské knihovny ve Varnsdorfu na putovní výstavu (70 let osvobození koncentračních táborů) a besedu s panem Auerbachem, který nám vyprávěl o svém životě.

Řekl nám, že byl jedním z Wintonových dětí, které byly před 2. světovou válkou převezeny do Anglie, kde se jich ujaly náhradní rodiny. Před tím, než odjel do Anglie, mu rodiče řekli, že za dva měsíce přijedou na návštěvu, to ho uklidnilo a tolik se nebál. Jeho rodiče však nepřijeli a jemu došlo, že už nepřijedou a že zemřeli v koncentračním táboře v Osvětimi.

Když byl převezen do Anglie, bylo mu 11 let. Z jeho rodiny přežili jenom dvě tety a babička. Také nám vyprávěl o jedné Polce, která z varšavského ghetta propašovala několik stovek dětí. Dělala to různými způsoby: buď kanály, nebo několik dětí ukryla v podlouhlé bedně v malé dodávce a na tu bednu na řetěz přivázala agresivního psa, a když je zastavily kontroly a řekly jim, aby otevřeli dveře, tak je otevřeli a ten pes tu kontrolu vyděsil, že je nechaly odjet.

I když nám pan Auerbach vyprávěl o době svého dětství zcela zjevně odlehčeně, přesto jeho příběh byl víc než odstrašující. Nechápu lidi, kteří se snaží dravě prodrat k moci a bez emocí chtějí znovu zopakovat krvavé dějiny.

Za kvartány Klára Mimrová a Anežka Košťálová