Výstupy z projektových dnů ve školním roce 2013 – 2014

Britská hudební scéna

Jana Pohludková, projekt zde:

Dějiny mojí rodiny

Bc. Ivana Novodárská, projekt zde:

Domov - rodáci a pamětníci

Mgr. Jana Petrová, projekt zde:

Dramatizace kolektivizace a normalizace

Mgr. Milan Hrabal, projekt zde:

Divadlo ve Varnsdorfu

Mgr. Martina Janáková, projekt zde:

Český film po 2. světová válce

Mgr. Vladislava Krejčová, projekt zde:

Hrádek

Žaneta Škáchová, projekt zde:

Historické (dříve používané) názvy zajímavých míst na Varnsdorfsku

Ing. Kamila Málková, projekt zde:

Klášter v Jiříkově

Mgr. Petr Dopita, projekt DE zde: projekt ENG zde:

Přes hory a potoky

Vlastimil Zelinka, projekt zde:

Rodinná kronika

Mgr. Zuzana Jirchářová, projekt zde:

Regionální zeměpis znám kraj, ve kterém žiju

Veronika Svobodová, projekt zde:

Sportujeme všude, kde se dá

Bc. Radka Holubářová, projekt zde:

Stopy Lužických Srbů v našem regionu

Mgr. Kateřina Makalová, projekt zde: projekt zde:

Školní hymna

Mgr. Kateřina Filipová, projekt zde:

Tři jazykové projektové dny

Mgr. Marcela Svobodová, projekt zde:

Vysídlení původního obyvatelstva

Mgr. Jan Hedvik, projekt zde:

Závěrečné zhodnocení

Mgr. Jana Paulusová, projekt zde:

Znaky a legendy měst a obcí

Mgr. Kateřina Loubková, projekt zde:

Projekty

Mgr. Vladimír Holeček, projekt 1 zde: projekt 2 zde: projekt 3 zde: projekt 4 zde: projekt 5 zde:

projekt 6 zde: projekt 7 zde: