Z pohádky do pohádky

Na naší škole proběhla druhá část literárně-výtvarného projektu „ Z pohádky do pohádky“, který byl zaměřen na vyhledání a posílení genia loci. Děti z různých škol Šluknovského výběžku psaly pohádky. Tyto pohádky byly zhodnoceny a 20 nejlepších bude součástí knihy. Ve druhé části projektu byly osloveny opět děti ze škol Šluknovského výběžku, kdy na tyto pohádky kreslily obrázky.  I naši studenti se tohoto projektu zúčastnili a vytvořili ilustrace k jedné vybrané pohádce.  Máme tedy namalováno. Obrázky jsou vyhodnoceny a ten nejzdařilejší bude součástí knihy. Výběr nebyl lehký, celkem se nám sešlo 89 obrázků, ale otištěn bude jen ten nej… Slavnostní vyhodnocení celého projektu proběhne v červenu. Pro účastníky to bude příjemné ukončení nejen projektu, ale zároveň celého školního roku. Autoři otištěných pohádek a obrázků budou odměněni, z ostatních obrázků vznikne výstava, protože nebylo opravdu snadné vybrat ten nejhezčí. Krásný a originální byl každý obrázek. S paní učitelkou na výtvarnou výchovu jsme vyhodnotili nejlepší ilustrace našich studentů a tady jsou tři nejlepší. G2A: Valeryia Plyushchakova, G2B : Marie Frančová, G4: Iva Kašparová.

Chtěla bych poděkovat všem.

 

Dita Špačková