Zahájení školního roku v PRIMĚ Gymnázia Varnsdorf

Slavnostního zahájení školního roku 2014 – 2015 na Biskupském gymnáziu Varnsdorf se zúčastnili za zřizovatele generální vikář P. Stanislav Přibyl, hlavní ekonomka Biskupství litoměřického paní Bc. Zuzana Bumbová a za Město Varnsdorf pan starosta pan Martin Louka a samozřejmě žáci a rodiče.

Všem žákům přejeme jenom vše dobré po celou dobu studia.

BGV