Závěrečný festival k projektu Mezinárodní den prodavačů cibule

Čtvrtek 12. září 2013 byl posledním dnem projektu, jehož tříleté trvání umožnilo studentům a učitelům Gymnázia Varnsdorf a Lužickosrbského gymnázia Budyšín vzájemné setkávání, poznávání při odhalování vrstev „cibulí“, které představují odkrývání historických a kulturních zajímavostí se zohledněním hodnotových měřítek obou národů a národnostních skupin. Ukazují na jedinečnost každého dne, uplynulého, příštího, ale především toho, ve kterém dnes žijeme, kde každá chvíle představuje jedinečnost a neopakovatelnost našeho života. Jestli naše práce nebyla marná, ukáže pokud možná v podobě krásných vzpomínek až čas. A pokud unikátní studijní materiály včetně e-learningového výukového prostředí moodle, které vznikly na obou stranách hranic a poslouží k dalšímu vzájemnému poznání a porozumění, tak se podařilo cíle projektu naplnit bezezbytku.

BGV