Babylonská věž

Tématem projektového dne byla stavba Babylonské věže. Naším úkolem na doma bylo přečíst si příběh o stavbě této věže a připravit si pár zajímavostí o zemi, kterou jsme si vybrali na schůzce. V úředním jazyce této země jsme měli znát 5 slov, a sice ano, ne, děkuji, prosím a tam.

Když projektový den začal, dostali jsme papíry, na které jsme měli přenést aspoň přibližnou podobiznu vlajky „naší“ země. Vytvořili jsme si masky, které měly zobrazit věc charakteristickou pro tuto zemi. Poté jsme ostatním účastníkům krátce prezentovali předem připravené zajímavosti, sdělili jsme si znění našich slovíček a stavba věže mohla začít.

Při stavbě byly celkem zmatky, moc jsme při tom nemluvili, jen jsme ukazovali. Když zaznělo nějaké slovo, museli jsme se podívat na tabuli, kde byla všechna slova vypsána, abychom mu porozuměli. Věž nabírala na výšce a stavění bylo čím dál tím těžší. Nakonec jsme to nějak zvládli a na věž jsme všechny naše vlajky a masky nalepili. Přišel asi nejtěžší bod programu. Přemístit věž někam, kde by byla vidět. Vrchní krabice jsme museli zase sundat, aby se s věží lépe manipulovalo a přesunuli jsme ji na chodbu. Teď se pyšní svým místečkem u primy a každý, kdo kolem projde, si jí udiveně prohlíží a pročítá vše, co jsme na ní napsali. My, účastníci projektu, jsme na ní moc hrdí.

Adéla Pondělíčková