Projektové dny

Člověk a čas

Studenti si připravili různé pohledy na pojem čas a vztah času a člověka. Například: měření času (od kdy, čím – měřidla, přesnost měření, kalendáře apod.).

více info


Svět peněz

Studenti si připravili na dané téma zadaný okruh, který prezentovali ostatním účastníkům. Vyjádřili svůj postoj k penězům a různým tvrzením o penězích.

více info


Alkohol - metla lidstva?

V rámci tohoto projektu se studenti podívali na alkohol z různých stran. Jednotlivé skupinky připravily referáty dle zadaných úkolů. Součásti byla také krátká laboratorní práce na odhalení denaturovaného lihu.

více info


Bojová umění

Tématem projektu byla výuka základů bojových umění, se zaměřením na praktické využití pro sebeobranu člověka. Studenti absolvovali nejdříve teoretickou část, potom průpravu s poměrně velkým fyzickým zatížením a nakonec část praktickou, zaměřenou na p

více info


Noviny a další „příbuzná“ slova

Projekt Noviny a další „příbuzná“ slova byl zaměřený na publicistiku a média. Studenti si na projektový den zpracovali několik témat týkajících se publicistiky: publicistika a její žánry, česká a světová periodika, čeští a světoví novináři, historie

více info


Strana: « Předešlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Další »